Rentmeesterschap

Een rentmeester staat in voor het beheer van een of meerdere gebouwen van één eigenaar, in diens opdracht en voor zijn rekening. Het gaat dan hoofdzakelijk om administratieve, financiële en technische opvolging. Zo zorgt de rentmeester ervoor dat de panden die u hem toevertrouwt, maximaal bewoond zijn en gaat hij op zoek naar betrouwbare huurders. Ook de verzekering van de risico’s en de behandeling van schadegevallen en klachten behoren tot zijn takenpakket.

Daarnaast is de rentmeester de vakman die de eigenaar ondersteunt bij de berekening van zijn rendement en de analyse van zijn investeringen.

Een rol met een dergelijke ruime invulling sluit perfect aan bij onze totaalkijk op Financial management. Daarom hebben we ons ook in deze materie bekwaamd.

Team

Katy Van Camp

Office Manager Renting & Syndic

katy.vancamp@copper.be

Direct koffie?

Maak onmiddellijk een afspraak of stuur ons een bericht via het contactformulier.

rentmeesterschap