Successie

Wat moet er gebeuren als u er op een dag niet meer bent? Het is misschien geen aangename gedachte om bij stil te staan. Maar daarom hoeft het geen taboe te zijn. Door uw successie tijdig te plannen, beperkt u de successierechten die uw erfgenamen dienen te betalen en vermijdt u onduidelijkheid over uw nalatenschap.

Successieplanning is een complexe materie. Met de deskundige begeleiding van Copper kiest u ook hier voor uw gemoedsrust. Van schenkingen tot de opvolging van uw testament. Zowel voor particuliere als voor professionele klanten.