Pensioen

Een zorgeloos pensioen lijkt vandaag geen vanzelfsprekendheid meer: het ziet ernaaruit dat u zelf een belangrijk aandeel zal hebben in de opbouw van de middelen die u later ter beschikking krijgt. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om aan pensioensparen te doen. Daar bent u voor alle duidelijkheid nooit te vroeg, maar ook nooit te laat mee.

Bij Copper hebben we de juiste mensen in huis om u te adviseren over uw pensioen als particulier of zelfstandige of over dat van uw medewerkers. We hanteren daarbij eenzelfde aanpak als voor het beheer van uw risico’s: in de analysefase brengen we de bestaande situatie in kaart, in de daaropvolgende auditfase toetsen we die af binnen de markt, om tot slot, in de optimalisatiefase, eventuele verbetervoorstellen te doen.