Pensioen

Een zorgeloos pensioen lijkt vandaag geen vanzelfsprekendheid meer: het ziet ernaaruit dat u zelf een belangrijk aandeel zal hebben in de opbouw van de middelen die u later ter beschikking krijgt. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om aan pensioensparen te doen. Daar bent u voor alle duidelijkheid nooit te vroeg, maar ook nooit te laat mee.

Bij Copper hebben we de juiste mensen in huis om u te adviseren over uw pensioen als particulier of zelfstandige of over dat van uw medewerkers. We hanteren daarbij eenzelfde aanpak als voor het beheer van uw risico’s: in de analysefase brengen we de bestaande situatie in kaart, in de daaropvolgende auditfase toetsen we die af binnen de markt, om tot slot, in de optimalisatiefase, eventuele verbetervoorstellen te doen.

parler d'héritage